ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා

උසස් අධ්‍යාපන සඳහා මෙරට සිසුන්ට පකිස්ථානයෙන් ලැබුණු අවස්ථා පසුගිය කාලයේ නොසලකා හැරලා  ………

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ පකිස්ථාන මහ කොමසාරිස් විශ්‍රාමික මේජර් ජනරාල් මුහමද් සාද් කාතත් (Major General (Retd) Muhammad Saad Khattak) මහතා අතර හමුවක් අද (2020.05.26) අරලියගහ මන්දිරයේ පැවත් ...

වරාය නගරය පිළිබඳ අධ්‍යයන කමිටුවේ අවසන් වාර්තාව අග්‍රාමාත්‍යවරයා අතට……..

වරාය නගරය පිළිබඳ අධ්‍යයන කමිටුවේ අවසන් වාර්තාව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත ඊයේ  (2020.06.24)  පස්වරුවේ අරලියගහ මන්දිරයේදි භාරදෙන ලදි. වරාය  නගර ව්‍යාපෘතිය තුළ මෙතෙක් සිදු කර ඇති වැඩප ...

සහශ්‍රක අභියෝගතා සමායතන යෝජනාවලිය’ (MCC) සමාලෝචනය කිරීමේ කමිටු අවසන් වාර්තාව අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ගාමිණී සෙනරත් මහතාට පිළිගැන්වූ අවස්ථාව

'සහශ්‍රක අභියෝගතා සමායතන යෝජනාවලිය'(MCC)සමාලෝචනය කිරීමේ කමිටු අවසන් වාර්තාව අගමැති අතට... 'සහශ්‍රක අභියෝගතා සමායතන යෝජනාවලිය'(MCC) සමාලෝචනය කිරීමේ කමිටුව එම කමිටුවේ අවසන් වාර්තාව අද (2020.06.24) පස්වරුවේ අ ...

Close