ஐக்கிய நாடுகளின் சர்வதேச மதிய அன்னதான விருந்து 2023 இல் இலங்கையின் பங்கேற்பு

ஐக்கிய நாடுகளின் சர்வதேச மதிய அன்னதான விருந்து 2023 இல் இலங்கையின் பங்கேற்பு

ஆஸ்திரியாவின் வியன்னாவிலுள்ள, வியன்னா சர்வதேச மையத்தில் ஐக்கிய நாடுகளின் மகளிர் சங்கம் (UNWG) ஏற்பாடு செய்திருந்த, சர்வதேச தொண்டு மதிய உணவு அன்னதானம் 2023 இல் இலங்கை பங்கேற்றது.

மதிய அன்னதான விருந்தில் வியன்னாவை தளமாகக் கொண்ட சுமார் 30 தூதரகங்கள் மற்றும் நிரந்தர தூதரகங்கள் கலந்துகொண்டன.

UNWG பணித் திட்டத்தின் கீழ் உலகம் முழுவதுமுள்ள, இத்தகைய தேவைப்பாடுடைய குழந்தைகளுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கும், தாய்-குழந்தை பராமரிப்பு திட்டங்களுக்கும் நிதி திரட்டுவதற்காக இந்த நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

மதிய அன்னதானம் பெரும் கூட்டத்தை ஈர்த்தது, மேலும் இலங்கை பாரம்பரிய உணவு மற்றும் சிலோன் தேயிலையை மேம்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பாகவும் அமைந்த இந்நிகழ்வு, இலங்கையை ஒரு சுற்றுலா தளமாக அறியப்படுத்தியது.

இலங்கையின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர தூதரகம்

வியன்னா

26 செப்டம்பர் 2023

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close