கொரனா வைரஸால் ஏற்படும் சவால்களை எதிர்கொள்வதற்கான வழிகாட்டல்களை சுகாதார அதிகாரிகள் வெளியிட்டுள்ளனர்.

கொரனா வைரஸால் ஏற்படும் சவால்களை எதிர்கொள்வதற்கான வழிகாட்டல்களை சுகாதார அதிகாரிகள் வெளியிட்டுள்ளனர்.

PHOTO-2020-01-28-19-18-31_2 PHOTO-2020-01-28-19-18-32_1

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close