இலங்கைக்கான லிபிய அரசின் தூதுவரின் நியமனம்

இலங்கைக்கான லிபிய அரசின் தூதுவரின் நியமனம்

கொழும்பைத் தளமாகக் கொண்ட இலங்கைக்கான லிபிய அரசின் முழு அதிகாரமுடைய மற்றும் சிறப்புத் தூதுவராக திரு. நாசர் யோனிஸ் அல்புர்ஜானி அவர்கள் இலங்கை அரசாங்கத்தின் ஒப்புதலுடன் லிபிய அரசின் அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் தனது தகுதிச் சான்றுகளை இலங்கை ஜனாதிபதி அதிமேதகு கோத்தாபய  ராஜபக்ஷ  அவர்களிடம் கொழும்பு 01 இல் அமைந்துள்ள ஜனாதிபதி மாளிகையில் 2022 பிப்ரவரி 25ஆந் திகதி மாலை 4.00 மணிக்கு சமர்ப்பித்தார்.

வெளிநாட்டு அமைச்சு

கொழும்பு

2022 பிப்ரவரி 25

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close