Daily Archives: October 13, 2021

ஆசியாவில் இடைவினையாற்றல் மற்றும் தன்னம்பிக்கையைக் கட்டியெழுப்புதலுக்கான நடவடிக்கைகளின் மாநாட்டின்  (CICA) 6 ஆவது அமைச்சர்களின் கூட்டத்தில் இலங்கை பங்கேற்பு

ஆசியாவில் இடைவினையாற்றல் மற்றும் தன்னம்பிக்கையைக் கட்டியெழுப்புதலுக்கான நடவடிக்கைகளின் மாநாட்டின்  (CICA) வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர்களுக்கான 6  ஆவது மெய்நிகர் கூட்டத்தில் வெளிநாட்டமைச்சின் செயலாளர் அட்மிரல் பேரா.ஜயந ...

வெளிநாட்டமைச்சில் இராஜதந்திர சமூகத்தினருடன் வெளிநாட்டமைச்சர் ஜி எல் பீரிஸ் சந்திப்பு

வெளிநாட்டமைச்சர் ஜி எல் பீரிஸ், 13 அக்டோபர் 2021 அன்று, வெளிநாட்டமைச்சின் கலையரங்கத்தில்  இராஜதந்திர சமூகத்தினரைச் சந்தித்து உரையாற்றினார். அங்கீகரிக்கப்பட்ட கொவிட் வழிகாட்டலுக்கமைவாக நடாத்தப்பட்ட இக்கூட்டத்தில் கொழும் ...

Close