தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய விபரங்கள், அமைச்சர் பணியகம்

தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய விபரங்கள், அமைச்சர் பணியகம்

தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய விபரங்கள்

கௌரவ அமைச்சரின் தனிப்பட்ட செயலாளர்

பெயர்:திரு. .அபேகுணசேகர
தொலைபேசி: +94 112 458 274
தொலைநகல்: +94 112 430 222
மின்னஞ்சல்: amarananda.abeygunasekara@mfa.gov.lk

கௌரவ அமைச்சரின் ஒருங்கிணைப்பு செயலாளர்

பெயர்: திருமதி.சாவித்ரி பெர்னாண்டோ
தொலைபேசி: +94 112 430 221
தொலைநகல்: +94 112 430 222
மின்னஞ்சல்: savithri.fernando@mfa.gov.lk  

கௌரவ அமைச்சரின் ஒருங்கிணைப்பு செயலாளர்

பெயர்:திரு.சுபாஷ்விஜேதுங்க
தொலைபேசி: +94 117 445 286
தொலைநகல்: +94 117 430 222
மின்னஞ்சல்: subash.wijethunga@mfa.gov.lk  

கௌரவ அமைச்சரின் ஊடக செயலாளர்

பெயர்:திரு.காமினி குணசேகர
தொலைபேசி: +94 112 338 441
தொலைநகல்: +94 112 430 222
மின்னஞ்சல்:gamini.gunasekara@mfa.gov.lk

கௌரவ அமைச்சரின் உதவிப் பணிப்பாளர்

பெயர்: திரு.சதுர வீரசேகர
தொலைபேசி: +94 112 325 620
தொலைநகல்: +94 117 430 222
மின்னஞ்சல்: chathura.weerasekara@mfa.gov.lk

 

கிளைத் தலைவர்

பெயர்: திருமதி. தீபானி டிசில்வா
தொலைபேசி: +94 112 445 961
தொலைநகல்: +94 112 430 222
மின்னஞ்சல்: mfa.bureau@mfa.gov.lk

Close
Zoom