කොන්සල් ජනරාල් සන්දිත් සමරසිංහ මහතා දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඇඩිලේඩ් හි නිල සංචාරය අතරතුර ආයෝජන රැස්වීම් මාලාවක් සාර්ථකව අවසන් කළේය

කොන්සල් ජනරාල් සන්දිත් සමරසිංහ මහතා දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඇඩිලේඩ් හි නිල සංචාරය අතරතුර ආයෝජන රැස්වීම් මාලාවක් සාර්ථකව අවසන් කළේය

මෙල්බර්න් හි ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් සන්දිත් සමරසිංහ මහතා සැප්තැම්බර් 8 වන දින දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඇඩිලේඩ් හි ශ්‍රී ලංකාව සහ දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාව අතර ආයෝජන අවස්ථා ගවේෂණය කිරීම සහ වැඩි දියුණු කිරීම අරමුණු කරගත් සංචාරයක නිරත වූවේය. සංචාරය අතරතුර කොන්සල් ජනරාල්වරයා ආයෝජන රැස්වීම් මාලාවකට ද  සහභාගී වූවේය.

කොන්සල් ජනරාල් සන්දිත් සමරසිංහ මහතා දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ වාණිජ හා කර්මාන්ත මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන ව්‍යාපාර විධායක නිලධාරී ඇන්ඩෘ කේ මහතා හමු වූවේය. දකුණු ඔස්ට්‍රේලියානු සමාගම් ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ දෙරට අතර සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනය කිරීම පිළිබඳව ඔවුන්ගේ සාකච්ඡාවේදී අවධානය යොමු විය.

කොන්සල් ජනරාල්වරයා දකුණු ඕස්ට්‍රේලියානු පාර්ලිමේන්තු මන්දිරයේදී ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ නියෝජ්‍ය විපක්ෂ නායක සහ බහු සංස්කෘතික දකුණු ඕස්ට්‍රේලියානු සහ සංචාරක කටයුතු පිළිබඳ ඡායා අමාත්‍ය ජින්ග් ලී මහත්මිය හමු වූවේය. ශ්‍රී ලංකාවේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ව්‍යාපෘතිවල ආයෝජන සඳහා දැඩි උනන්දුවක් එම සාකච්චා වලදී ඇති විය.

අවසන් හමුව සිදු වූයේ වෙළෙඳ, ආයෝජන, නිවාස හා නාගරික සංවර්ධන  සහ සැලසුම් පිළිබඳ අමාත්‍ය නික් චැම්පියන් මහතා සමඟය. මෙම සාකච්ඡාවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණික සෞභාග්‍ය ​​සැලැස්ම සහ හරිත බලශක්ති මුලපිරීම් සඳහා ආයෝජනය කිරීම පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමු විය. ඇඩිලේඩ් හි පැවැත්වීමට යෝජිත ශ්‍රී ලංකා සංචාරක මාර්ග සංදර්ශනය සඳහා ද අමාත්‍යවරයා සිය සහය පළ කළේය.

"ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාර සහ ආයෝජන අවස්ථා" යන තේමාව යටතේ දකුණු ඕස්ට්‍රේලියාවේ ලංකා ව්‍යවසායකයින්ගේ සංගමය (CEASA) සහ ඇඩිලේඩ් හි ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද රැස්වීමකින් දිනය සමාප්ත විය. කොන්සල් ජනරාල් සමරසිංහ මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉදිරිපත් කිරීම නිෂ්පාදන, තොරතුරු තාක්ෂණ, ආගන්තුක සත්කාර සහ සංචාරක ක්ෂේත්‍රවල ආයෝජන අවස්ථා පිළිබඳව අවධාරණය කරන ලදී. නව වරාය නගර සංවර්ධනය පිළිබඳ ඉදිරිපත් කිරීමක් ද සිදු විය.

මෙම අවස්ථාවට ආරාධිතයින් 50 කට වැඩි පිරිසක් සහභාගී වූ අතර, අඛණ්ඩ සහයෝගීතාවය සඳහා මෙල්බර්න් හි ශ්‍රී ලංකා වාණිජ කාර්යාලය සමඟ සම්බන්ධ වීමට ඔවුන් දිරිමත් කරන ලදී. ඇඩිලේඩ් හි ශ්‍රී ලංකාවේ නිර්වේතනික කොන්සල්වරිය වන ආචාර්ය චරිතා පෙරේරා විසින් සියලු රැස්වීම් සංවිධානය කරමින් ඒවාට සහභාගී විය.

ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය

මෙල්බර්න්

2023 සැප්තැම්බර් 13

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close