වෙනත්

මානව හිමිකම් මණ්ඩලීය 45 වන සැසිවාරය න්‍යායපත්‍ර විෂයය 3: සත්‍යය, යුක්තිය හා හානිපූරණය ප්‍රවර්ධනය  සහ නැවත ඇති නොවීම  සහතිකවීම් පිළිබඳ වූ විශේෂ  නියෝජිත සමග අන්තර් ක්‍රියාකාරී සංවාදය

  මානව හිමිකම් මණ්ඩලීය 45 වන සැසිවාරය න්‍යායපත්‍ර විෂයය 3: සත්‍යය, යුක්තිය හා හානිපූරණය ප්‍රවර්ධනය  සහ නැවත ඇති නොවීම  සහතිකවීම් පිළිබඳ වූ විශේෂ  නියෝජිත සමග අන්තර් ක්‍රියාකාර ...

ජිනීවා නුවර එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නියෝජිත, තානාපති ඒ.එල්.ඒ. අසීස් මැතිතුමා මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 42 වැනි සැසියේ දී කළ ප්‍රකාශය – 11 සැප්තැම්බර් 2019

සභාපතිතුමනි, මීට මාස 4 කට ඉහත දී පාස්කු ඉරුදින එල්ල වූ පිළිකුල් සහගත ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව, ශ්‍රී ලංකාව මහත් අභියෝගයකට ලක් විය. කෙසේ වෙතත්, මෙම කවුන්සිලය ඉදිරියේ ලබා දී ඇති පොරොන්දුවලට අනුකූලව ...

Close