පුවත්

මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය සහ අනිසිභාවිතය වැළැක්වීමෙහිලා සමෝධානික හා සමබර ප්‍රවේශයක් ලබාගන්නා ලෙස ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා සම්මේලනයේදී ඉල්ලා සිටියි.

මත්ද්‍රව්‍ය සැපයුම හා ඒ සඳහා ඇති ඉල්ලුම යන දෙකම අඩු කිරීම, මත්ද්‍රව්‍ය සහ මධ්‍ය ස්නායු පද්ධතියට බලපෑම් එල්ලවන ද්‍රව්‍ය ජාවාරම මැඩපැවැත්වීම මෙන්ම මත්ද්‍රව්‍ය ...

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය  ‘රාජ්‍ය සේවය ගමට ගෙනයන ජනතා සේවය’ වැඩසටහනට සහභාගී වෙයි

ඉකුත් ජූනි 01 වැනි දින මාතලේදී පැවැති ‘රාජ්‍ය සේවය ගමට ගෙනයන ජනතා සේවය’ ජාතික වැඩසටහනේ පළමුවැනි වැඩසටහනට සහභාගී වූ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය, මාතලේ ශ්‍රී සංඝමිත්තා බාලිකා ජාතික පාසලේදී කොන්සියුලර් ජංග ...

Close