දූත මණ්ඩල මාධ්‍ය නිවේදන

මහ කොමසාරිස් මොරගොඩ බිහාර් ප්‍රධාන අමාත්‍ය නිතිෂ් කුමාර් හමුවෙයි

“වෛශාලි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී උත්සවය” සඳහා සහභාගී වීමට බිහාර් ප්‍රාන්තයේ තෙදින නිල සංචාරයක නිරත වූ ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් මිලින්ද මොරගොඩ මහතා සෙනසුරාදා (16) දින ප්‍රාන්ත අගනුවර ...

මැලේසියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය ICWC2023 ප්‍රදර්ශනයේදී අනර්ඝ සංස්කෘතික උරුමයන් ප්‍රදර්ශනය කරයි

මැලේසියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය 2023 සැප්තැම්බර් 08 - 09 දිනවල පැවැත්වුණු ICWC2023 ප්‍රදර්ශනයට සහභාගිත්වය ලබා දුනි. මෙම ප්‍රදර්ශනය, ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ සංස්කෘතික විචිත්‍රාං ...

ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය ඉතාලියේ Lecce හි ජංගම කොන්සියුලර් සේවාවක් පවත්වයි

ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවගේ ඉල්ලීම පරිදි, ඉතාලියේ  ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විසින් 2023 සැප්තැම්බර් 02-03 දිනවල Lecce (Puglia කලාපයේ) හි ජංගම කොන්සියුලර් සේවාවක් තානාපති ජගත් වැල්ලවත්ත මහතාගේ මඟපෙන ...

Close