மைல்கற்கள்

மைல்கற்கள்

1997

லெபனான் நாட்டுடனான இராசதந்திர உறவுகள் ஸ்தாபிப்பு

லெபனான் நாட்டுடனான இராசதந்திர உறவுகள் ஸ்தாபிப்பு
1997 மே 7 ஆந் திகதி லெபனானுடனான இராசதந்திர உறவுகள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டன.
1997

லெபனான், பெய்ரூட்டில் இலங்கைத் தூதரகம் திறப்பு

1997

கட்டார், டோஹாவில் இலங்கைத் தூதரகம் திறப்பு

1997

தென்னாபிரிக்காவின் ப்ரெடொரியாவில் இலங்கை உயர் ஸ்தானிகராலயம் திறப்பு

1997

சவுதி அரேபியாவின் ஜெடாவில் இலங்கை கொன்சுலர் நாயகத்தின் அலுவலகம் திறப்பு

1999

அவுஸ்திரேலியா, சிட்னி நகரில் இலங்கை கொன்சூலர் நாயகத்தின் அலுவலகம் திறப்பு

1999

வெசாக் தினம் ஐக்கிய நாடுகள் கடைபிடிக்கும் தினமாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டது

இலங்கை வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சர் லக்ஷ்மன் கதிர்காமர் அவர்களின் முன்னெடுப்பினால் 1999 இல் ஐக்கிய நாடுகள் பொதுக் கூட்டத்தொடரானது 554ஃ115 தீர்மானத்தை ஏற்று பின்பற்றியது. வெசாக் தினம் தற்போது ஐக்கிய நாடுகள் கடைபிடிக்கும் தினமாக உலகளவில் பின்பற்றப்படுகிறது.
1999

ஜேர்மனி பெர்லின் நகரில் அமையப்பெற்ற இலங்கைத் தூதரகம் பொன் நகரிற்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டது.

2000

இஸ்ரேல், டெல் அவிவ் நகரில் இலங்கைத் தூதரகம் திறப்பு

2002

தேசிய கண்ணிவெடி செயற்பாட்டு திட்டம்

தேசிய கண்ணிவெடி செயற்பாட்டு திட்டம்
2003

வியட்னாமுடனான இராசதந்திர உறவுகள் ஸ்தாபிப்பு

வியட்னாமுடனான இராசதந்திர உறவுகள் ஸ்தாபிப்பு
2003 ஜனவரி 16 ஆந் திகதி சனநாயக வியட்னாம் குடியரசுடனான இராசதந்திர உறவுகள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டன.
2003

வியட்னாம், ஹனோய் நகரில் இலங்கைத் தூதரகம் ஸ்தாபிப்பு

2007

பலஸ்தீன், ரமல்லா நகரில் இலங்கை பிரதிநிதகள் அலுவலகம் திறப்பு

2012

சீனா, குவாங்டோவில் இலங்கை கொன்சுலர் நாயகத்தின் அலுவலகம் திறப்பு

2012

துருக்கி, அங்காராவில் இலங்கைத் தூதரகம் திறப்பு

2012

ஈராக், பக்தாத் நகரில் இலங்கைத் தூதரகம் மீளப் திறப்பு

2013

அவுஸ்திரேலியாவின் மெல்போர்ன் நகரில் இலங்கை கொன்சுலர் நாயகத்தின் அலுவலகம் திறப்பு

2013

பஹ்ரேனுடனான இராசதந்திர உறவுகள்

பஹ்ரேனுடனான இராசதந்திர உறவுகள்
2013 பெப்ரவரி 8 ஆந் திகதி பஹ்ரேனுடனான இராசதந்திர உறவுகள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டன.
2013

பஹ்ரேன் மனாம நகரில் இலங்கைத் தூதரகம் திறப்பு

2013

பஹ்ரேன் மனாம நகரில் இலங்கைத் தூதரகம் திறப்பு

பஹ்ரேன் மனாம நகரில் இலங்கைத் தூதரகம் திறப்பு
2013 ஜுலை 1 ஆந் திகதி நைஜீரியா கூட்டாட்சி குடியரசுடனான இராசதந்திர உறவுகள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டன.
2013

நைஜீரியா, அபுஜாவில் இலங்கை உயர் ஸ்தானிகராலயம் திறப்பு

2013

சீஷெல்ஸ் நாட்டுடனான இராசதந்திர உறவுகள் ஸ்தாபிப்பு

சீஷெல்ஸ் நாட்டுடனான இராசதந்திர உறவுகள் ஸ்தாபிப்பு
2013 டிசம்பர் 11 ஆந் திகதி சீஷெல்ஸ் குடியரசுடனான இராசதந்திர உறவுகள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டன.
2013

சீஷெல்ஸ், விக்டோரியாவில் இலங்கை உயர் ஸ்தானிகராலயம் திறப்பு

2014

ஆப்கானிஸ்தானுடனான இராசதந்திர உறவுகள் ஸ்தாபிப்பு

ஆப்கானிஸ்தானுடனான இராசதந்திர உறவுகள் ஸ்தாபிப்பு
2014 ஜுலை 2ஆந் திகதி ஆப்கானிஸ்தான் இஸ்லாமிய குடியரசுடனான இராசதந்திர உறவுகள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டன.
2014

ஆப்கானிஸ்தான் காபுல் நகரில் இலங்கைத் தூதரகம் திறப்பு

2015

இலங்கை மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் 60 வருட பங்காண்மையை கொண்டாடியது

இலங்கை மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் 60 வருட பங்காண்மையை கொண்டாடியது
1945 ஒக்டோபர் 24 ஆந் திகதி ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ஐக்கிய நாடுகள் அதன் 70 ஆவது வருடத்தையும், 1955 டிசம்பர் 14 ஆந் திகதி ஐக்கிய நாடுகளின் அங்கத்துவ நாடாக இணைந்து கொண்ட இலங்கை அதன் 60 ஆவது வருடத்தையும் 2015 ஆம் ஆண்டு பூர்த்தி செய்தன.
2016

இத்தாலி, மிலான் நகரில் இலங்கை கொன்சுலர் நாயகத்தின் அலுவலகம் திறப்பு

2016

எத்தியோப்பியா, அடிஸ் அபபா நகரில் இலங்கைத் தூதரகம் திறப்பு

2017

எத்தியோப்பியாவில் இலங்கைத் தூதரகத்தின் உத்தியோகபூர்வ திறப்பு

எத்தியோப்பியாவில் இலங்கைத் தூதரகத்தின் உத்தியோகபூர்வ திறப்பு
எத்தியோப்பியாவின் இலங்கைத் தூதரகமானது, 2017 பெப்ரவரி 7 ஆந் திகதி எத்தியோப்பியா மற்றும் இலங்கை வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சர்களினால் உத்தியோகபூர்வமாக திறந்து வைக்கப்பட்டது.
2017

கண்ணிவெடி தடை ஒப்பந்தத்தில் இலங்கை இணைந்து கொண்டது: டிசம்பர்

2017 டிசம்பர் 13 ஆந் திகதி கண்ணிவெடி பாவனை, கையிருப்பு, உற்பத்தி மற்றும் ஆளணி எதிர் கண்ணிவெடிகளின் பரிமாற்றல் மற்றும் அவற்றின் அழிவு தொடர்பான தடை மீதான சாசனமாக அறியப்படும் ஒட்டாவா ஒப்பந்தம், ஆளணி எதிர் கண்ணிவெடிகள் தடை சாசனம் அல்லது கண்ணிவெடி தடை ஒப்பந்தத்தில் இலங்கை இணைந்து கொண்டது. இந்த ஒப்பந்தத்தில் இணைந்து கொண்ட 163 ஆவது நாடாக இலங்கை விளங்குகின்றது.
2018

கொத்து வெடிமருந்துகள் சாசனத்தில் இலங்கை இணைந்து கொண்டது

2018 மார்ச் 1 ஆந் திகதி கொத்து வெடிமருந்துகள் சாசனத்தின் சட்ட ஆவணத்தில் இலங்கை இணைந்தது. கொத்து வெடிமருந்துகளின் பாவனை, உற்பத்தி, பரிமாற்றல் மற்றும் கையிருப்பு ஆகியவற்றை தடுக்கும் வகையிலான மனிதாபிமான கட்டாயமாக்கப்பட்ட சட்ட ஆவணமாக இச்சாசனம் திகழ்கிறது.
2019

சைப்ரஸில், நிகோசியா நகரில் இலங்கை கன்சியூலர் நாயகம் அலுவலகம் திறப்பு

சைப்ரஸில், நிகோசியா நகரில் இலங்கை கன்சியூலர் நாயகம் அலுவலகம் திறப்பு
2019

காம்பியாவுடனான இராஜதந்திர உறவுகளை ஸ்தாபித்தல்

காம்பியாவுடனான இராஜதந்திர உறவுகளை ஸ்தாபித்தல்
2019

இலங்கை மற்றும் நிகராகுவாவுக்கிடையிலான இராஜதந்திர உறவுகளை ஸ்தாபித்தல்

இலங்கை மற்றும் நிகராகுவாவுக்கிடையிலான இராஜதந்திர உறவுகளை ஸ்தாபித்தல்
2019

இலங்கை மற்றும் சாய்ன்ட் லூசியா ஆகியவற்றுக்கிடையிலான இராஜதந்திர உறவுகளை ஸ்தாபித்தல்

இலங்கை மற்றும் சாய்ன்ட் லூசியா ஆகியவற்றுக்கிடையிலான இராஜதந்திர உறவுகளை ஸ்தாபித்தல்
கொஸ்மொஸ் ரிசாட்ஸன் ஆகியோர் நிவ் யோர்க்கில் 25 ஜூன் 2019 அன்று உடன்படிக்கையில் கைச்சாத்திட்டதினைத் தொடர்ந்து இலங்கை அரசாங்கமும் சாய்ன்ட் லூசியா அரசாங்கமும் 25 ஜூன் 2019 முதல் இரண்டு நாடுகளுக்குமிடையில் இராஜதந்திர உறவுகளை ஸ்தாபிப்பதற்கு தீர்மானித்தன.
2019

இலங்கை மற்றும் பார்படொஸ் நாடுகளுக்கிடையிலான இராஜதந்திர உறவுகளை தாபித்தல்

இலங்கை மற்றும் பார்படொஸ் நாடுகளுக்கிடையிலான இராஜதந்திர உறவுகளை தாபித்தல்
எலிசபெத் தொம்சன் ஆகியோரினால் 2019 ஜூன் 28ஆந் திகதி நியூயோர்க்கில் வைத்து ஒப்பந்தமொன்று கைச்சாத்திடப்பட்டதன் பிரகாரம், 2019 ஜூன் 28ஆந் திகதி முதல் இரு நாடுகளுக்குமிடையிலான இராஜதந்திர உறவுகளை ஆரம்பிப்பதற்கு இலங்கை அரசாங்கமும், பார்படொஸ் அரசாங்கமும் தீர்மானித்தது.

Close