சவுதி அரேபியாவில் ரியாத் நகரில் இலங்கைத் தூதரகம் திறப்பு

சவுதி அரேபியாவில் ரியாத் நகரில் இலங்கைத் தூதரகம் திறப்பு

Please follow and like us:

Close