ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்புக்கான இலங்கையின் பிரதிநிதிக்கான தூதரக பதவியளிப்பு.

ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்புக்கான இலங்கையின் பிரதிநிதிக்கான தூதரக பதவியளிப்பு.

ஐக்கிய நாடுகள் அமைப்புக்கான இலங்கையின் பிரதிநிதிக்கான தூதரக பதவியளிப்பு.

1953 இல் ஐக்கிய அமெரிக்காவுக்கான தூதுவராக சேர் செனரத் குணவர்தன நியமிக்கப்பட்டதுடன், 1955  ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச்சபை அமர்வில் அரசாங்கத்தின் கண்காணிப்பாளராக சேவையாற்றினார்.

1956 இல் ஐக்கிய நாடுகளுக்கான முதலாவது பிரதிநிதியாக நியமனங்களை வழங்கினார்.

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close