உலக உணவுத் திட்டத்தின் இலங்கைக்கான பணிப்பாளர் அப்துர் ரஹிம் சித்தீக்கி  தனது நற்சான்றுகளை வெளிநாட்டு அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தனவிடம் கையளிப்பு

உலக உணவுத் திட்டத்தின் இலங்கைக்கான பணிப்பாளர் அப்துர் ரஹிம் சித்தீக்கி  தனது நற்சான்றுகளை வெளிநாட்டு அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தனவிடம் கையளிப்பு

 

உலக உணவுத் திட்டத்தின் இலங்கைக்கான பணிப்பாளர் அப்துர் ரஹிம் சித்தீக்கி தனது நற்சான்றுகளை வெளிநாட்டு அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்தனவிடம் மே 03ஆந் திகதி வெளிநாட்டு அமைச்சில் வைத்து கையளித்தார்.

நற்சான்றுகளை ஏற்றுக்கொண்ட அமைச்சர் குணவர்தன, முன்னர் உலக உணவுத் திட்டத்தின் இலங்கைக்கான பணிப்பாளராகப் பணியாற்றிய திருமதி. பிரெண்டா பார்டன் சிறந்ததொரு பணியை மேற்கொண்டுள்ளதாகவும், புதிய பணிப்பாளரிடமிருந்தும் இதேபோன்ற ஒத்துழைப்பை இலங்கை எதிர்பார்ப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.

இந்நிகழ்வில் உரையாற்றிய இலங்கைக்கான உலக உணவுத் திட்டத்தின் புதிய பிரதிநிதி திரு. அப்துர் ரஹிம், தற்போதுள்ள நெருக்கமான மற்றும் நட்புறவை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்கு இலங்கையும் உலக உணவுத் திட்டமும் இணைந்து செயற்படும் எனத் தெரிவித்தார்.

வெளிநாட்டு அமைச்சு
கொழும்பு

2021 மே 04

 

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close