ශ්‍රී ලංකාවේ කොත්තු ලෝකයටම කවන්න යයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කොත්තු ලෝකයටම කවන්න යයි

කොත්තු රොටී හා ආප්ප වැනි සැබෑ ශ්‍රී ලාංකික ආහාර වර්ග සාදන ආකාරය ලෝකයාට ඉගැන්වීමේ ප්‍රදර්ශන කුටියක් ඉකුත් 06 වැනිදා වියට්නාමයේදී දැක ගත හැකි විය. වියට්නාමයේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය සංවිධානය කරන ලද ලෝක ආහාර ප්‍රදර්ශනයකදී ශ්‍රී  ලංකාවේ මෙම පුදර්ශන කුටියටද විශේෂ තැනක් හිමිව තිබුණි. ශ්‍රී ලාංකික කෙටි ආහාර වර්ග සමඟ ලංකා තේ ද මෙම ප්‍රදර්ශනය නැරඹීමට පැමිණි අයට නොමිලේම පිරිනමන ලදී. වියට්නාම ජාතිකයෝ සහ විදේශිකයෝ මෙම රසවත් ආහාර පාන සහ උණුසුම් සත්කාරකත්වය ද භුක්ති වින්දාහ.

ප්‍රදර්ශන කුටි 115 කින් සමන්විත වූ මෙම ආහාර පාන ප්‍රදර්ශනය නැරඹීමට ආසන්න වශයෙන් 1,500 ක් පමණ දෙනා පැමිණියහ. හැනොයි හි සහ වියට්නාමයේ වෙනත් ප්‍රධාන නගරවල සහ පළාත්වල වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව මෙම උත්සව අංගය සඳහා ක්‍රියාකාරීව සහභාගී වූ අතර, ඉතා සාර්ථක ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවෙන් සිය නොමසුරු සහය ලබා දුන්හ. මෙම ප්‍රදර්ශනයේ ශ්‍රී  ලංකා ආහාර සකස් කරන ප්‍රදර්ශන කුටිය සංවිධානය කර තිබුණේ හැනොයි හි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විසිනි.

ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය

හැනොයි

 

2020 දෙසැම්බර් 08 වැනි දින

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close