මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව සඳහා නම් කළ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ආචාර්ය පාලිත කොහොන මහතා රාජකාරි භාර ගනී

මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව සඳහා නම් කළ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ආචාර්ය පාලිත කොහොන මහතා රාජකාරි භාර ගනී

මහජන චීන සමූහාණ්ඩුව සඳහා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති ආචාර්ය පාලිත කොහොන මැතිතුමා 2020 දෙසැම්බර් 15 වැනි දින චීනයට පැමිණ2020 දෙසැම්බර් 16 වැනි දින අන්තර්ජාලය ඔස්සේ රාජකාරි භාර ගත්තේය. මාස කිහිපයක් තිස්සේ විධිමත් ප්‍රධානියෙකු නොමැතිව සිටි බීජිං හි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ කාර්යය මණ්ඩලය විසින් එතුමා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ උණුසුම් ලෙස පිළිගනු ලැබීය.

පුළුල් අත්දැකීම් සහිත ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයෙකු වන ආචාර්ය පාලිත කොහොන මැතිතුමා 2009 සිට 2015 දක්වා එක්සත් ජාතීන්ගේ හිටපු නිත්‍ය නියෝජිතවරයා විය.  2009 අගෝස්තු දක්වා එතුමා ශ්‍රී ලංකා විදේශ  අමාත්‍යාංශයේ ස්ථිර ලේකම්වරයා වූ අතරසාම ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධීකරණය කිරීමේ මහ ලේකම් කාර්යාලයේ හිටපු මහ ලේකම්වරයා ද විය. එතුමා මීට පෙර 2006 දක්වා එක්සත් ජාතීන්ගේ නීති කටයුතු කාර්යාලයේ විශාලතම හස්තය වූනිව්යෝක් හි එක්සත් ජාතීන්ගේ ගිවිසුම් අංශයේ ප්‍රධානියා විය. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ප්‍රධාන කළමනාකරණ නවෝත්පාදනයන් හඳුන්වා දීමේ වගකීම එතුමා දැරූ අතරඉහළ කාර්යය සාධනයක් සහ කාර්යක්ෂමතාවයක් සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ 21 PIN අංකය එතුමාට හිමි විය. ආචාර්ය කොහොන මැතිතුමා 2013 දී එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ හය වැනි කමිටුවේ (නෛතික) සභාපතිවරයා වූ අතරජාතික අධිකරණ බලයෙන් ඔබ්බට ගිය ජෛව විවිධත්වය පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ කමිටුවේ සම සභාපතිවරයා ද විය. එතුමා වෙළඳආර්ථික සම්බන්ධතාගුවන් සේවාධීවරපරිසරයවිශේෂයෙන් දේශගුණික විපර්යාස සහ සංවිධානාත්මක අපරාධ සම්බන්ධ සාකච්ඡා සඳහා සහභාගී වී ඇත.

තානාපති ආචාර්ය කොහොන මැතිතුමා සිය ද්විතීයික අධ්‍යාපනය ශ්‍රී ලංකාවේ ගල්කිස්ස ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයෙන් ලබා ගත්තේය. එතුමා ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එල්.එල්.බී. (ගෞරව) උපාධියඕස්ට්‍රේලියානු ජාතික විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ජාත්‍යන්තර වෙළඳ නීතිය පිළිබඳ එල්.එල්.එම්. පශ්චාත් උපාධිය සහ ජාත්‍යන්තර ආර්ථික නීතිය පිළිබඳ නිබන්ධනයක් සඳහා එක්සත් රාජධානියේ කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ආචාර්ය උපාධියක් ද ලබා ගත්තේය.

එතුමා උසස් කළමනාකරණය සඳහා UN21 PIN ලාභියෙකි.

ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය

බීජිං

 

2020 දෙසැම්බර් 17 වැනි දින

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close