කටාර් රාජ්‍යය සඳහා නම් කළ තානාපති මෆාස් මොහිදීන් මැතිතුමා සිය රාජකාරි භාර ගනී

කටාර් රාජ්‍යය සඳහා නම් කළ තානාපති මෆාස් මොහිදීන් මැතිතුමා සිය රාජකාරි භාර ගනී

කටාර් රාජ්‍යය සඳහා අභිනවයෙන් පත් කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ නම් කළ තානාපති මෆාස් මොහිදීන් මැතිතුමා 2021 ජනවාරි 17 වැනි දින කටාර් හි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ දී සිය රාජකාරි භාර ගත්තේය.

එතුමාගේ රාජකාරි භාර ගැනීම වෙනුවෙන් ආගමික චාරිත්‍ර ද ඇතුළත් චාම් උත්සවයක් පවත්වන ලදී. මෙහිදී, මෙතුමාගේ ධූර කාලය සාර්ථක වන්නට ආශීර්වාද පැතීම සඳහා බහු ආගමික නියෝජිතවරු සිය ආගමික වතාවත් සිදු කළහ.

නම් කළ තානාපති එම්. මෆාස් මොහිදීන් මැතිතුමා තානාපති කාර්යාලයීය කාර්යය මණ්ඩලය අමතමින්, ශ්‍රී ලංකාව හා කටාර් රාජ්‍යය අතර පවත්නා ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම පිණිස, ජාතික වශයෙන් වැදගත් වන කරුණු සහ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ සුභසාධනය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා කණ්ඩායමක් ලෙස එක්ව කටයුතු කිරීමෙහි ඇති වැදගත්කම පිළිබඳව අවධාරණය කළේය. එතුමා දෙරට අතර සංචාරක කටයුතු, වෙළඳාම සහ ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය කිරීම ඇතුළුව, සිය ඉලක්ක පිළිබඳව තවදුරටත් කරුණු දැක්වීය.

කටාර් රාජ්‍යයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ධූරයට පත් වීමට පෙරාතුව එතුමා ලන්ඩන් හි ඉක්ලිප්ස් කැපිටල් පාට්නර්ස් සමාගමේ තාක්ෂණික හා මෙහෙයුම් ප්‍රධානී තනතුර සහ ලන්ඩන්  හි ස්ටෑන්ඩර්ඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ තනතුරක් දැරීය.

නම් කළ තානාපති මොහිදීන් මැතිතුමා ලන්ඩන් හි ඉම්පීරියල් කොලේජ් ආයතනයෙන් ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යාවේදී උපාධියක් ලබා ඇත. එතුමා කොළඹ, ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෙකි.

ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය

දෝහා

 

2021 ජනවාරි 18 වැනි දින

 

Print Friendly, PDF & Email
Please follow and like us:

Close